Primera pràctica amb el robot Mbot: Com programem el robot Mbot per controlar-lo amb el comandament a distància?

En aquesta activitat cal:
1. Programar el robot “mBot” amb el programa “mBlock“, perquè es pugui moure amb el comandament a distància.
2. Gravar un vídeo on es vegi com es mou.

Posteriorment, cal editar un vídeo amb “kizoa” on es mostri:
1. Una imatge del programa creat amb “Mblock”.
2. Una petita explicació de què farà el programa.
3. Un vídeo on es mostri el moviment del robot.

 

Finalment, cal publicar el vídeo al vostre canal de “youtube” i al vostre bloc.

Avaluem el tema 5 – Els materials i els seves propietats!

Durant les darreres setmanes hem treballat el tema dels materials i les seves propietats. Ara, entre tots i totes hem decidit plantejar preguntes que relacionin les propietats dels materials amb la vida quotidiana per valorar que hem après. Hem considerat que la millor manera de fer-ho seria utilitzar el programari en xarxa Kahoot” que permet “gamificar” l’activitat.

 

A més, de forma voluntària els grups poden elaborar una rúbrica per valorar el qüestionari de kahoot. Després entre totes i tots debatrem quina serà la rúbrica d’avaluació.

Tenim ganes de poder jugar!

Revisem les presentacions digitals sobre el robot mBot!

Durant els darrers dies hem creat i editat una presentació sobre el robot Mbot on s’havia de presentar el robot i descriure les seves parts.

A continuació pots trobar una rúbrica per revisar el teu primer esborrany… Cal comentar que la rúbrica ha estat elaborada per alguns voluntaris i voluntàries de 2n d’ESO i pel professor. Et recomanem donar-li una ullada i revisar la teva presentació digital amb aquestes orientacions… Enllaç web de la rúbrica.

La rúbrica explicada pels alumnes!

Fa uns dies ens hem trobat amb una dificultat a l’aula! Alguns i algunes de nosaltres volíem saber quins criteris utilitzaria el professor per corregir la tasca que ens ha encomanat… Ell ens ha suggerit utilitzar una rúbrica… Però, que és una rúbrica i per a què serveix? Us recomanem veure el següent vídeo per entendre-ho i valorar si les utilitzem a classe… 😉

Els objectes suren o s’enfonsen?

Aquesta vegada ens proposen mesurar la densitat de diferents objectes i investigar perquè suren o s’enfonsen. Per fer-ho ens recomanen el simulador de educaplus.org “Laboratorio de densidad”.
 En aquesta activitat cal seguir els següents passos:
  • Compartir la presentació de Google Drivea mb tots els membres del grup.
  • Utilitzar el simulador del laboratori de densitats: http://www.educaplus.org/game/laboratorio-de-densidad
  • Calcular la densitat dels 12 objectes.
  • Comprovar si suren o s’enfonsen.
  • Crear una taula i mostrar els resultats dels punts 2 i 3 amb les unitats adequades.
  • Elaborar conclusions com a resposta a les següents qüestions: Per què suren o s’enfonsen els objectes pensant que la densitat de l’aigua és 1g/ml? Que passaria si la densitat del líquid fos de 2 g/ml?

Aquesta és la primera presentació que farem en grup durant el curs, per aquest motiu us comparteixo una plantilla explicativa de quins apartats com a mínim ha de tenir la vostra presentació. A partir d’aquí podeu ser creatius 😉

Per què suren els materials?

Avui, el Cesc i l’Ana han deixat anar una bola de ferro i una bola de fusta a l’aigua, per veure si suren o s’enfonsen?

  • En Cesc, ha fet la següent hipòtesi o predicció: “La bola de fusta s’enfonsarà i la de ferro surarà”
  • L’Ana, en canvi ha pensat la següent hipòtesi o predicció: “La bola de ferro s’enfonsarà i la de fusta surarà”

Qui penses que té raó? Per què? Amb quina propietat dels materials es troba relacionat aquest fet natural? Per respondre aquestes preguntes et recomano veure els següents vídeos.