Etiquetatge FSC

Les sigles FSC, en inglès Forest Stewardship Council, signifiquen Consell d’Administració Forestal.

L’objectiu d’aquesta organització és  “Promoure el maneig ambientalment apropiat, socialment benèfic i econòmicament viable dels boscs del món“. Això vol dir que vol sostenir la vida forestal en tot el món, i fer un ús apropiat de les matèries primeres d’aquesta.

Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden obtenir una certificació FSC dels  seus productes.

FSC