Valoració joc

  • Que has de fer per produir aliments?

Per produir aliments has de comprar llavors, ramat, regar i mantenir la terra sana.  

  • Quines limitacions o dificultats t’imposa el joc perquè no puguis produir-los?

Limitacions del temps, baixar els preus, sobre producció i dificultat per comprar el blat i cereals.

  • Com ho pots solucionar?

Una ,manera de solucionar-lo és reduint la producció d’alguns productes i també augmentar la producció de productes que no depenguin tant del temps.

  • Que pots fer per millorar la teva granja?

Cultivar el teu terreny, reinvertint els beneficis obtinguts i millora de les eines de treball.

  • Creus que aquest joc s’assembla a la realitat? .  Per què?

Perquè el joc utilitza tots els elements que tenen influència en una activitat agrícola productiva: matèria primera, el temps, el preu dels aliments, necessitats productives.

  • Penses que aquesta manera de produir pot contaminar el medi ambient? No. Per què?

No està utilitzant material que contamini.

  • Penses que es podrien produir aliments d’una altra manera?

  • Quines són les teves propostes?

Podries produir aliments d’una manera més industrials.