Producció integrada

La producció integrada és un sistema de producció agrària respectuós amb el medi ambient que assegura a llarg termini una agricultura sostenible. Combina els mètodes de control biològics i els químics , permetent l’ús d’agroquímics però de forma controlada i justificada , sempre d’acord amb les normes tècniques de cada cultiu.