L’etiquetatge

A classe em estat treballant l’etiquetatge dels aliments, i em treballat amb una nova applicació, el Pinterest. Haviem de buscar imatges i fer “taulers” amb “pins”.

Per a que fem servir les etiquetes: per saber el que estem comprant , la seva qualitat , la seva composició i el seu preu. Les etiquetes dels aliments són un element fonamental que ofereix una informació valuosíssima al consumidor sobre les característiques , ingredients i l’estat de l’aliment o producte. De vegades algunes també es limiten a fer propaganda de les seves qualitats . L’etiquetatge del producte o aliment ha de ser clar.

aaaa

L’etiquetatge

Per a que fem servir les etiquetes: per saber el que estem comprant , la seva qualitat , la seva composició i el seu preu. Les etiquetes dels aliments són un element fonamental que ofereix una informació valuosíssima al consumidor sobre les característiques , ingredients i l’estat de l’aliment o producte. De vegades algunes també es limiten a fer propaganda de les seves qualitats . L’etiquetatge del producte o aliment ha de ser clar.

 

aaaa

Comerç just

És una forma alternativa de comerç promoguda per diverses organitzacions no governamentals, per l’Organització de les Nacions Unides i pels moviments socials i polítics ( com el pacifisme i l’ecologisme ) que promouen una relació comercial voluntària i justa entre productors i consumidors.

Producció integrada

La producció integrada és un sistema de producció agrària respectuós amb el medi ambient que assegura a llarg termini una agricultura sostenible. Combina els mètodes de control biològics i els químics , permetent l’ús d’agroquímics però de forma controlada i justificada , sempre d’acord amb les normes tècniques de cada cultiu.

 :