ETIQUETATGE

Agricultura ecològica: L’agricultura ecològica, o agricultura orgànica o biològica, és                              un sistema per a cultivar una explotació agrícola autònoma basada en la utilització òptima dels recursos naturals.

Producció integrada: És un sistema de producció agrària que utilitza pràctiques compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, els recursos naturals, la diversitat genètica i la conservació del terra i del paisatge.

Aliments sense gluten: Consisteix en un règim alimentari en el que s’evita el gluten. Generalment aquests aliments s’utilitzen per raons mèdiques, ja que hi ha gent que és al·lèrgica al gluten.

Etiquetatge dels ous: La traçabilitat és la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció. transformació i distribució, a una substància que està destinada a integrar-se en els aliments, o al mñenys, intentar-ho.

Comerç just: És una forma alternativa de comerç que té com a objectiu canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord (els consumidors) i els països empobrits del Sud (els productors).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *