PROCÉS TECNOLÒGIC

1-Descripció i anàlasi de la necessitat o problema. Que volem aconseguir? Condicions.

2-Recerca d’informació/

Paper — llibres, catàlegs, revistes…

Internet — blogs, webs…

3-Generació i seleccio d’idees — disseny, materials, funcionament, dimensions o mides, cost, eines…

4-Execució — pla de treball (que fem i temps que tinguem).

5-Avaluació — problema resolt? Si — memoria (dossier) NO.