Moçambic

Per socials hem hagut de fer una exposició d’un país d’Àfrica. A mi m’ha tocat Moçambic, aquí us ho deixo.