Placa Arduino Uno

La targeta Arduino és una placa amb circuits que té la funció de fer més fàcil i accessible el disseny de circuits electrònics.

L’Arduino està format per maquinari lliure amb processadors Atmel AVR amb pins E/S. Aquesta placa implementa el llenguatge Processing de Wiring, molt semblant a C++.

Arduino serveix per desenvolupar objectes interactius autònoms o pot ser connectat a programari de l’ordinador.

Aquí deixo una imatge on explicar les parts.

Qui és IDUL és Sergi (gamer)