Dissenyem les nostres preguntes?

Fa uns dies, vam acordar a la classe que per avaluar el tema crearem un qüestionari de preguntes amb kahoot. Hi ha dues opcions:

 1. Ho fa el professor.
 2. Cada grup d’estudiants ho crea i ho dissenya.

Després, de posar-ho a votació vam acordar que cada grup d’estudiants generarà un qüestionari de Kahoot, ja que d’aquesta manera disposarem de més partides i podrem gamificar una mica més la classe… 😉

Però t’has plantejat alguna vegada com fer les preguntes? A continuació us proposo diferents tipus de preguntes:

 • Què és la conductivitat tèrmica?

a) És la propietat que tenen alguns materials d’augmentar de volum quan s’escalfen.

b) És la capacitat que té un material de transmetre calor.

c) És la temperatura a la qual un material passa de l’estat sòlid a l’estat líquid.

d) És la capacitat d’alguns materials de deixar passar el corrent elèctric.

 • Per què el mànec d’una paella està fet de plàstic?

a) Perquè el plàstic no s’oxida.

b) Perquè el plàstic és dur.

c) Perquè el plàstic és mal conductor de la calor.

d) Perquè el plàstic és mal conductor de l’electricitat.

 • La Maria i en Pere estan cuinant pasta a casa de la Maria. En Pere es crema amb l’olla i la Maria li recomana que l’agafi pel mànec. En Pere no entén la diferència de comportament del ferro de l’olla i el plàstic del mànec. La Maria li explica:

a) Que el plàstic no s’oxida i el ferro si ho fa.

b) Que el plàstic és mal conductor de la calor i el ferro és bon conductor de la calor.

c) Que el plàstic no és tan dur com el ferro.

d) Que el plàstic és mal conductor de l’electricitat i el ferro és bon conductor de l’electricitat.

 

Penses que alguna d’aquestes preguntes és millor que les altres?

Quins reptes o objectius assolirem amb la unitat didàctica Els materials i les seves propietats?

Per començar vam veure el següent vídeo a classe ;)!

Després vam fer una pluja d’idees i vam acordar els següents reptes o objectius:

 • Conèixer i explicar l’origen de cada material.
 • Identificar les propietats dels materials per aplicar aquests coneixements a la vida quotidiana. Per exemple: Per evitar accidents.
 • Classificar els materials segons les seves propietats i escollir el millor material per construir un objecte.
 • Analitzar la resistència que tenen els objectes segons el material de què estan fets.

Nova pràctica amb el robot Mbot: Que passaria si programem el sensor de distància del robot?

Com vas poder veure en el moment d’elaborar la presentació dels components del robot Mbot, aquest robot disposa d’un sensor de distància. Ara us toca programar en grup aquest sensor perquè el robot no xoqui i gravar el resultat en vídeo.

Posteriorment, cada membre del grup, cal que editi un vídeo on apareguin els següents aspectes:

 • Una predicció de què farà el robot una vegada programat.
 • Una imatge del programa elaborat amb Mblock.
 • Un petit vídeo on es vegi que fa el robot Mbot.
 • Una explicació on s’expliqui si ha fet el que s’esperava.

Després, cal compartir aquest vídeo en el vostre canal de youtube i en el vostre portafoli digital o bloc. Finalment, envieu l’enllaç del vostre bloc mitjançant la tasca a Google Classroom.

Segona activitat de millora del nostre portafoli digital: En què cal pensar per descriure les activitats realitzades?

Durant el primer trimestre hem elaborat diferents activitats multimèdia:

 • Un mural digital sobre la placa d’Arduino.
 • Un vídeo sobre el muntatge d’un semàfor amb una placa d’Arduino.
 • Una presentació sobre el robot Mbot.
 • Un vídeo sobre el moviment del robot Mbot amb el comandament a distància.

Normalment has fet les activitats i les has inserit en les entrades del bloc sense explicar de què tractava l’activitat. Ara per millorar el teu portafoli digital o bloc et torno a demanar que descriguis en què consistia l’activitat. Et pot ajudar el fet d’explicar ;) :

 • Que t’ha agradat?
 • Que no t’ha agradat?
 • Que has après?
 • En què has tingut dificultats?