Avaluem el tema 5 – Els materials i els seves propietats!

Durant les darreres setmanes hem treballat el tema dels materials i les seves propietats. Ara, entre tots i totes hem decidit plantejar preguntes que relacionin les propietats dels materials amb la vida quotidiana per valorar que hem après. Hem considerat que la millor manera de fer-ho seria utilitzar el programari en xarxa Kahoot” que permet “gamificar” l’activitat.

 

A més, de forma voluntària els grups poden elaborar una rúbrica per valorar el qüestionari de kahoot. Després entre totes i tots debatrem quina serà la rúbrica d’avaluació.

Tenim ganes de poder jugar!

Deixa un comentari