Avaluem el tema 5 – Els materials i els seves propietats!

Durant les darreres setmanes hem treballat el tema dels materials i les seves propietats. Ara, entre tots i totes hem decidit plantejar preguntes que relacionin les propietats dels materials amb la vida quotidiana per valorar que hem après. Hem considerat que la millor manera de fer-ho seria utilitzar el programari en xarxa Kahoot” que permet “gamificar” l’activitat.

 

A més, de forma voluntària els grups poden elaborar una rúbrica per valorar el qüestionari de kahoot. Després entre totes i tots debatrem quina serà la rúbrica d’avaluació.

Tenim ganes de poder jugar!

La rúbrica explicada pels alumnes!

Fa uns dies ens hem trobat amb una dificultat a l’aula! Alguns i algunes de nosaltres volíem saber quins criteris utilitzaria el professor per corregir la tasca que ens ha encomanat… Ell ens ha suggerit utilitzar una rúbrica… Però, que és una rúbrica i per a què serveix? Us recomanem veure el següent vídeo per entendre-ho i valorar si les utilitzem a classe… 😉

Els objectes suren o s’enfonsen?

Aquesta vegada ens proposen mesurar la densitat de diferents objectes i investigar perquè suren o s’enfonsen. Per fer-ho ens recomanen el simulador de educaplus.org “Laboratorio de densidad”.
 En aquesta activitat cal seguir els següents passos:
 • Compartir la presentació de Google Drivea mb tots els membres del grup.
 • Utilitzar el simulador del laboratori de densitats: http://www.educaplus.org/game/laboratorio-de-densidad
 • Calcular la densitat dels 12 objectes.
 • Comprovar si suren o s’enfonsen.
 • Crear una taula i mostrar els resultats dels punts 2 i 3 amb les unitats adequades.
 • Elaborar conclusions com a resposta a les següents qüestions: Per què suren o s’enfonsen els objectes pensant que la densitat de l’aigua és 1g/ml? Que passaria si la densitat del líquid fos de 2 g/ml?

Aquesta és la primera presentació que farem en grup durant el curs, per aquest motiu us comparteixo una plantilla explicativa de quins apartats com a mínim ha de tenir la vostra presentació. A partir d’aquí podeu ser creatius 😉

Per què suren els materials?

Avui, el Cesc i l’Ana han deixat anar una bola de ferro i una bola de fusta a l’aigua, per veure si suren o s’enfonsen?

 • En Cesc, ha fet la següent hipòtesi o predicció: “La bola de fusta s’enfonsarà i la de ferro surarà”
 • L’Ana, en canvi ha pensat la següent hipòtesi o predicció: “La bola de ferro s’enfonsarà i la de fusta surarà”

Qui penses que té raó? Per què? Amb quina propietat dels materials es troba relacionat aquest fet natural? Per respondre aquestes preguntes et recomano veure els següents vídeos.

Dissenyem les nostres preguntes?

Fa uns dies, vam acordar a la classe que per avaluar el tema crearem un qüestionari de preguntes amb kahoot. Hi ha dues opcions:

 1. Ho fa el professor.
 2. Cada grup d’estudiants ho crea i ho dissenya.

Després, de posar-ho a votació vam acordar que cada grup d’estudiants generarà un qüestionari de Kahoot, ja que d’aquesta manera disposarem de més partides i podrem gamificar una mica més la classe… 😉

Però t’has plantejat alguna vegada com fer les preguntes? A continuació us proposo diferents tipus de preguntes:

 • Què és la conductivitat tèrmica?

a) És la propietat que tenen alguns materials d’augmentar de volum quan s’escalfen.

b) És la capacitat que té un material de transmetre calor.

c) És la temperatura a la qual un material passa de l’estat sòlid a l’estat líquid.

d) És la capacitat d’alguns materials de deixar passar el corrent elèctric.

 • Per què el mànec d’una paella està fet de plàstic?

a) Perquè el plàstic no s’oxida.

b) Perquè el plàstic és dur.

c) Perquè el plàstic és mal conductor de la calor.

d) Perquè el plàstic és mal conductor de l’electricitat.

 • La Maria i en Pere estan cuinant pasta a casa de la Maria. En Pere es crema amb l’olla i la Maria li recomana que l’agafi pel mànec. En Pere no entén la diferència de comportament del ferro de l’olla i el plàstic del mànec. La Maria li explica:

a) Que el plàstic no s’oxida i el ferro si ho fa.

b) Que el plàstic és mal conductor de la calor i el ferro és bon conductor de la calor.

c) Que el plàstic no és tan dur com el ferro.

d) Que el plàstic és mal conductor de l’electricitat i el ferro és bon conductor de l’electricitat.

 

Penses que alguna d’aquestes preguntes és millor que les altres?

Quins reptes o objectius assolirem amb la unitat didàctica Els materials i les seves propietats?

Per començar vam veure el següent vídeo a classe ;)!

Després vam fer una pluja d’idees i vam acordar els següents reptes o objectius:

 • Conèixer i explicar l’origen de cada material.
 • Identificar les propietats dels materials per aplicar aquests coneixements a la vida quotidiana. Per exemple: Per evitar accidents.
 • Classificar els materials segons les seves propietats i escollir el millor material per construir un objecte.
 • Analitzar la resistència que tenen els objectes segons el material de què estan fets.