Elaborem el diagrama del funcionament d’una central elèctrica!

Aquesta setmana comencem una unitat nova, anomenada “L’energia elèctrica”. Per introduir-la veurem el següent video titutat “Aplicacions de l’aigua en moviment”

Font: Edu3.cat    +Info  

Després, elaborarem amb el grup classe el diagrama de funcionament de la central hidràulica on apareguin les transformacions energètiques i les màquines que ho permeten.

Finalment, haureu de veure el video “El vent i l’electricitat” i realitzar el diagrama de funcionament de la central eòlica.    Veure video

Deixa un comentari