Introduïm les fases del procés tecnològic!

Pots veure un esquema de les fases del procés tecnològic en la següent imatge 😉 !

Proces tecnologicAra us proposo un treball en grup 😎 . Cada grup 💡 :

 • Escollirà un nom pel seu grup.
 • Farà una frase explicant cada fase.
 • Farà un comentari en aquesta entrada del bloc amb les seves respostes.

Et recomano que tingueu cura amb l’ortografia  😉 , ja que aquests comentaris els veurà tothom  🙂 !

30 comentaris a “Introduïm les fases del procés tecnològic!

 1. 1. Descripció i anàlisis de la necessitat o problema: Abans d’iniciar un procés tecnològic cal indicar perfectament la necessitat que volem satisfer i definir les condicions que ha de complir la solució.
  2. Recerca d’informació: En aquesta fase de buscar informació de diferents maneres llavors les respostes que troben les hem de modificar per què nosaltres ho entenguem.
  3. Generació i selecció d’idees: Un cop analitzada tota la informació obtinguda arriba la fase més divertida la de les idees totes les idees no arriben amb un plis plas has de pensar una miqueta.Després has de decidir amb tot el grup quina és la millor idea per ficar en el treball.
  4.Excursió: En aquesta part del treball necessita planificació. Per tant, abans de començar la fase cal elaborar el treball. 5.Avaluació: L’avaluació si el problema esta resol si no és així s’ha de repetir l’avaluació esta coneguda amb el nom de memòria

 2. Descripció i anàlisis de la necessitat o problema:
  -Explicar el problema ho situació
  recerca d’informació
  -Pensar com farem el procés.
  Generació i selecció d’idees:
  -Fer una recerca d’informació i classificar el contingut.
  Execució:
  Procés per el qual desenvolupem la recerca.
  Avaluació:
  -Procés del qual examinem els continguts cercats.

 3. 1- Que volem fer.
  2- Busca de recursos.
  3- Escollim propostes
  4- Portar-ho a terme
  5- Valoració del treball

 4. 1r frase: Examinació del problema.
  2n frase: Investigació del problema.
  3r frase: Recerca d’informació.
  4t frase: Realització de l’idea escollida.
  5è frase: Analització de l’idea executada.

 5. 1- tenim de dir el que farem amb el grup.
  2- tenim de buscar informació per internet, diccionaris,…
  3- tenim de pensar idees per el treball per que quedin només les coses més importants.
  4- en aquesta fase tenim de fer tot lo que haviem fet abans , per exemple: les idees, l’informació,etc.
  5- l’avaluació tractaria de donar-li el treball al professor i que ell ens el corregeixi.

 6. NOM DEL GRUP: Junts per BJM
  Fase 1: Identificar el que volem fer!!!
  Fase 2: Buscar i trobar una solució.
  Fase 3: Trobar les millors idees: tant les creatives com les originals!!!
  Fase 4: Elaborar el pla de treball.
  Fase 5: Comprovar si ho hem fet bé!

 7. 1. Descripció i anàlisi de la necessitat o problema:
  Organitzar la feina que farem.
  2. Recerca d’informació:
  Tenir tots els materials i l’informació necessaria.
  3. Generació i selección d’idees:
  Nosaltres creiem que en aquest pas s’haurà de fer allò que se’n diu pluja d’idees.
  4. Execució:
  Per començar la fase d’execució cal elaborar un pla de treball en que es facin les tasques que s’han de realizar.
  5. Avaluació:
  L’avaluació ens diu si l’activitat està resolta, i si no ho està, és el momento d’acabar-la.

 8. FASES DEL PROCÉS TECNOLÒGIC

  1. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA NECESSITAT O PROBLEMA.
  Definir les condicions que ha de complir la solució.

  2. RECERCA D’ INFORMACIÓ.
  Anàlisi de les solucions adoptades en sitiacions similars, llibres, catàlegs, persones especialitzades, internet, etc.

  3. GENERACIÓ I SELECIÓ D’ IDEES.
  Decidir quina idea és la més adequada per dur a terme la solució escollida, fer el disseny de l’objecte ideat, dibuixar les diferents parts que el componen especificar-ne les dimencions, els materials, el cost, el funcionament, etc.

  4. EXECUCIÓ.
  Abans de començar la fase d’ execució, cal elaborar un pla de treball en què es concretin les tasques que s’ han de realitzar-hi els mitjans necessaris.

  5. AVALUACIÓ.
  L’ avaluació ens permet determinar si el problema ha estat resolt. Si no es així, cal repetir el procés tecnològic introduint-hi les modificacions necessàries.

  1. DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

  2. RECERCA D’INFORMACIÓ

  3. GENERACIÓ I SELECCIÓ D’ IDEES

  4. EXECUCIÓ

  5. AVALUACIÓ

 9. Frases:
  1. Pensar els materials i la finalitat de l’activitat.
  2. Per fer un treball es necessita buscar informació a internet, a enciclopèdies…
  3. Després de buscar tota mena d’informació, els membres del grup pensen entre tots la informació adequada pel treball.
  4. Després de la informació que tot el grup ha raonat cal fer un esquema/ disseny i executar el treball.
  5. En donar el treball per acabat cal revisar-lo fil per randa, corregir els errors i entregar-lo al professor.

 10. 1.Pensar els objectes que que farem servir i de que sera el projecte.
  2.Cerquem informacio a internet ,enciclopedies…
  3.Pensar entre el grup la informacio mes adient .
  4.DEsprem elaborem el projecte i un esquema .
  5.Despres donar el treball al tutor i corregir-lo.

Deixa un comentari