Preparació prova escrita 1 Estructures & el mètode de projectes

Per la prova escrita cal repassar els següents apartats del tema 4 – Estructures:

  • Estructures naturals i artificials.
  • Esforç en les estructures.
  • Elements resistents de les estructures entramades.
  • Elements resistents de les estructures triangulades.

També cal revisar els següents apartats del tema 1 – El mètode de projectes:

  • El mètode de projectes.
  • Descripció i anàlisis del problema.
  • Recerca d’informació.
  • L’avantprojecte: generació d’idees.

Per altre banda, el dia de la prova escrita cal entregar un dossier del tema 4 amb una portada i un índex.  Podeu trobar algunes recomanacions per elaborar la portada en el següent enllaç web (Document de text de Google Drive).

Deixa un comentari