Preparem la prova escrita de primer!

La setmana vinent realitzarem una prova escrita on haureu de repassar els següents apartats de la unitat 1 del llibre – El procés tecnològic i de la unitat 3 – La representació d’objectes:

  • La tecnologia i el procés tecnològic (unitat 1).llapis
  • Fases del procés tecnològic (unitat 1).
  • Les vistes (unitat 3).
  • Vistes d’alçat, planta i perfil (unitat 3).
  • L’aula de tecnologia (unitat 1).
  • Treballar respectant les normes (unitat 1).

Penseu, que cal entregar un dossier amb portada i índex. A la portada heu de seguir les següents indicacions.

Recordeu, que 1A fa la prova escrita el dia 23 de novembre i 1B el dia 24 de novembre.

Deixa un comentari