Preparem la prova escrita de primer!

La setmana vinent realitzarem una prova escrita on haureu de repassar els següents apartats de la unitat 1 del llibre  El procés tecnològic:

  • La tecnologia i el procés tecnològic.
  • Fases del procés tecnològic.
  • Desenvolupament d’un procés tecnològic complert.
  • L’aula de tecnologia.
  • Treballar respectant les normes.

Penseu, que cal entregar un dossier amb portada i índex. A la portada heu de seguir les següents indicacions.

Deixa un comentari