Preparem la prova escrita dels materials i les seves propietats!

La setmana vinent realitzarem una prova escrita on haureu de repassar els següents apartats de la unitat 5 del llibre  Els materials i les seves propietats:

  1. Classificació dels materials
  2. Propietats dels materials
  3. Propietats tecnològiques
  4. Propietats físiques
  5. Propietats físiques i químiques
  6. Resistència mecànica: esforços

Penseu, que cal entregar un dossier amb portada i índex. A la portada heu de seguir les següents indicacions.

Deixa un comentari