Presentació del treball cooperatiu de centrals generadores d’energia elèctrica

    En aquest treball col·laboratiu aprofundirem en les centrals elèctriques que transformen diferents tipus d’energia en electricitat. Cada grup tindrà que desenvolupar aquests apartats per la seva central:

  • Resum (en anglès)
  • Introducció
  • Parts més importants
  • Funcionament
  • Transformacions energètiques
  •  Avantatges & desavantatges
  • Webgrafia

El treball es presentarà en la xarxa en format digital mitjançant una web col·laborativa (wiki) elaborada amb google sites, on caldrà utilitzar recursos digitals com imatges, videos, mapes conceptuals, diagrames de blocs,… per il·lustrar les vostres explicacions. Penseu que els treballs de cada grup estaran visibles per la resta de grups, perquè puguin preparar la prova escrita.

    Posteriorment, cada grup presentarà oralment el seu treball a classe amb el suport d’una presentació digital (presentació de google docs, prezi,…).

    Finalment, cada grup haurà d’entregar el treball escrit. En aquest cas utilitzarem realitat augmentada per insertar en el treball recursos digitals com per exemple algun video.

Deixa un comentari