Prova escrita tema 4 – Els materials i les seves propietats

En aquesta prova escrita cal repassar els següents apartats del tema 4 – Els materials i les seves propietats:

 • Classificació general dels materials
  • Naturals
  • Transformats
 • Propietats dels materials
  • Tecnològiques
  • Físiques
  • Mecàniques
  • Tèrmiques 

Recordeu, que en el llibre digital podeu trobar algunes animacions per entendre millor les definicions de les propietats.

També cal repassar aquests conceptes de seguretat:

 • Risc 
 • Accident
 • EPI (Element de protecció individual)
 • Mesura de seguretat

Finalment, penseu en entregar un dossier amb índex. Per elaborar-ho podeu seguir les següents recomanacions:

Deixa un comentari