Que hi ha darrera de la roba?

En aquesta activitat és demana fer una presentació, en parelles, contestant les següents preguntes relacionades amb la fabricació de la roba. Pensa en recolzar les teves explicacions amb recursos visuals com murals digitals, imatges, vídeos…

Les preguntes són les següents:

  1. Com penses que afecten els joves les modes de roba? Pots fer una infografia sobre la roba típica dels adolescents.
  2. Descriu el procés d’obtenció de la roba mitjançant una infografia.
  3. Enumera les fibres tèxtils amb el suport d’una infografia.
  4. Quina informació ha d’aparèixer en l’etiqueta de la roba o del calçat?
  5. Que impacte mediambiental o sociolaboral té la fabricació de la roba o el calçat? La roba ecològica i el comerç just poden ajudar a reduir aquest impacte?
  6. Que has après en el taller “Què em poso aquest matí?. La roba i els criteris de compra” de l’Escola de Consum de Catalunya?
  7. Que pots fer per millorar el teu consum de roba o calçat?

 

Et recomano consultar les fitxes de Consumópolis del bloc A – Consumir al segle XXl següents:

  • Fibres i productes tèxtils.

http://www.consumopolis.es/fichasPedagogicas/BloqueA/cat/Fibres_i_productes_textils.pdf

  • Etiquetatge de roba i calçat

http://www.consumopolis.es/fichasPedagogicas/BloqueA/cat/Etiquetatge_de_roba_i_calcat.pdf

  • Les marques i la publicitat

http://www.consumopolis.es/fichasPedagogicas/BloqueA/cat/Les_marques_i_la_publicitat.pdf

 

També pots consultar la fitxa de Consumópolis del bloc C – Comerç just, anomenada Productes de comerç just.

http://www.consumopolis.es/fichasPedagogicas/BloqueC/cat/Productes_del_comerc_just.pdf

Deixa un comentari