Nova pràctica amb el robot Mbot: Que passaria si programem el sensor de distància del robot?

Com vas poder veure en el moment d’elaborar la presentació dels components del robot Mbot, aquest robot disposa d’un sensor de distància. Ara us toca programar en grup aquest sensor perquè el robot no xoqui i gravar el resultat en vídeo.

Posteriorment, cada membre del grup, cal que editi un vídeo on apareguin els següents aspectes:

  • Una predicció de què farà el robot una vegada programat.
  • Una imatge del programa elaborat amb Mblock.
  • Un petit vídeo on es vegi que fa el robot Mbot.
  • Una explicació on s’expliqui si ha fet el que s’esperava.

Després, cal compartir aquest vídeo en el vostre canal de youtube i en el vostre portafoli digital o bloc. Finalment, envieu l’enllaç del vostre bloc mitjançant la tasca a Google Classroom.

Deixa un comentari