Sessió 1 – Comencem el treball col·laboratiu de la fusta!

En la primera sessió podreu saber quins són els membres del vostre grup de treball, per aprofundir en el món de la fusta. 🙂

En aquest cas, heu de desenvolupar els següents apartats:

1. Introducció:

  • Com és la fusta? (On cal descriure les parts amb el suport d’un esquema)
  • Quines són les seves propietats? Perquè s’estudien? (On cal explicar la relació que hi ha entre les propietats i els usos de la fusta)
  • Com s’obté? (On cal fer una explicació del procés i afegir un esquema amb imatges)

2. Materials:

    • Com són les fustes massisses o naturals? Per què s’utilitzen? (On cal fer una fitxa de quatre o cinc fustes que penseu que s’utilitzen habitualment a Catalunya. En la fitxa cal que poseu el nom de la fusta, una fotografia, les seves característiques i els seus usos. En aquest cas cada membre del grup cal que faci una fitxa).
    • Com són els materials derivats de la fusta? Per què s’utilitzen? (On cal enumerar els materials derivats de la fusta i fer una descripció de cada tipus)

3. Quines són les eines més habituals en un taller de fusta? Per què serveixen?

4. Quines unions de fusta podem trobar? Com són?  Per què s’utilitza cada tipus?

Després, caldrà que penseu qui s’encarregarà de cada apartat del treball. 

Deixa un comentari