Sessió 2 – Treball cooperatiu de centrals energètiques

En la segona sessió treballarem mitjançant grups base grups d’experts. Els grups base són tots els membres assignats a una central energètica com per exemple la energia hidràulica. En canvi, els grups d’experts estan formats pels especialistes en cadascuna de les parts del treball a desenvolupar. Per exemple es formarà el grup d’experts del funcionament d’una central energètica.

Cada grup d’experts crearà i editarà un arxiu de text que compartirà amb cadascun dels grups base i amb el professor. En aquest arxiu caldrà enumerar i explicar els següents aspectes:

  • El nom dels membres del grup d’experts.
  • Els conceptes clau de la seva part del treball.
  • Les semblances entre les centrals energètiques estudiades.
  • Les diferències entre les centrals energètiques estudiades.

Quan cada grup d’experts acabi, els seus membres tornaran al grup base per compartir els aspectes més rellevants que s’han treballat en el grup d’experts. 

Finalment, tots els estudiants crearan i editaran un arxiu de text que col·locaran en la carpeta compartida de la sessió 1. En aquest arxiu desenvoluparan la seva part del treball. És valorarà que la informació es presenti mitjançant mapes conceptuals, diagrames de blocs, taules… i que s’utilitzin recursos multimèdia (videos, imatges, animacions,…). Penseu que si utilitzeu recursos d’internet, aquests no poden tenir copyright. Per tant heu d’utilitzar recursos amb creative commons o de domini públic.

Deixa un comentari