Setmana 3 – Electricitat: Estudiem el corrent elèctric i les seves variables: intensitat, tensió i resistència

Per començar us recomano veure el video “El corrent elèctric” enllaç web

Després cal resoldre i publicar les següents activitats en el vostre bloc:

1) Activitat 1. Observa i manipula la simulació Observa què passa! i contesta la següent pregunta:

a) Que succeeix en l’interior d’un circuit per encendre una bombeta?

2) Activitat 2. Munta un circuit amb una pila i una bombeta amb el simulador DC/AC Virtual Lab i contesta les següents qüestions:

a) Que succeeix si augmentes la tensió de la pila? Passarà sempre?

b) Que passa si disminueixes la tensió de la pila?

3) Activitat 3. Realitza les següents tasques:

a) Obre la simulació Els obstacles al pas 

b) Manipula la simulació per encendre la bombeta

c) Anota les mesures facilitades per l’amperímetre (aparell de mesura) en una taula, com la que pots trobar a continuació Enllaç web

d) Contesta les següents preguntes:

  • Quin és el material més conductor i el menys conductor? Per què?
  • Quina és la forma més conductora i la menys conductora? Per què? Que penses que passa en  l’interior del conductor per què es produeixen aquestes diferències?
  • Penses que la pila sempre facilita la mateixa quantitat d’energia? Llavors on va parar l’energia que falta?

Deixa un comentari