Vivim en un núvol?

L’any passat en l’aula de informàtica vam utilitzar diferents aplicacions del núvol (Google Drive, Goanimate, Glogster, Appmkr,…)

Ho recordeu? Ara intentarem endreçar les eines que utilitzeu per cercar, presentar i compartir la informació en el vostre Personal Learning Environment (PLE). Però que és un PLE?

Video del taller obert “ENTORN PERSONAL D’APRENENTATGE (PLE) I PORTAFOLIS DIGITALS”

Si voleu consultar el meu PLE podeu fer-ho en el següent enllaç web

Ara demano que feu el vostre PLE amb aplicacions com mindmeister o mind42

Deixa un comentari