Comerç just

El comerç just és una forma diferent de veure el  comerç que té com a objectiu canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord, els consumidors i els països empobrits del Sud, els productors. Principalment el comerç just està format per ONG´s. Etiqueta que justifica el comerç just: ETIQUETA  

Etiquetatge dels ous

L’etiquetatge d’ous correspon a un codi de nombres vermells que es grava en la pela dels ous. És una norma que regeix en molts països; la norma Europea va ser posada en funcionament l’1 de gener de 2004 enumerant la gramàtica a la qual ha d’acollir-se aquest codi. Els ous europeus han de tenir la […]

Agricultura ecològica

L´agricultura ecològica és una modalitat agrícola en la qual, no s´utilitzen productes químics. Aquesta agricultura tracte de respectar el medi ambient, i també els productes perquè siguin més saludables. Aquest tipus d´agricultura serveix per mantenir el ecosistema. Les principals tècniques de conreu són: Ús del guaret, per evitar l´esgotament de la terra. Ús de fertilitzants […]

CONSTRUCCIÓ D´UN CONNECTOR ELÈCTRIC

MATERIALS I EINES LED cable iron-fix tisores punxó capsa de sabates imateges canyesta cola cinta ïllant enquadernadors pila de petaca capsa ESQUEMA PROCÉS  Dibuixar l´esquema del circuit elèctric. Portar la caixa i també imprimir les imatges i la llegenda. Enganxar les imatges i la llegenda a la capsa. Seguidament palsificar la capsa amb iron-fix. Amb la barrina fer […]